Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 2 9 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Chmura przeciw
2 Joanna Markuszewska wstrzymał się
3 Jakub Wierzbicki przeciw
4 Mieczysław Staszewski przeciw
5 Ludmiła Majewska przeciw
6 Łucja Koza przeciw
7 Bogdan Niemczyk przeciw
8 Stanisław Waligóra za
9 Teresa Baranowska przeciw
10 Bogusław Bajorek przeciw
11 Robert Niemczuk wstrzymał się
12 Aleksy Wójcik za
13 Henryk Ślimak za
14 Adam Andreasik przeciw
15 Jacek Krawiec nieobecny