Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Cisna

Komisja ds. Budżetu i Finansów

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. Budżetu i Finansów

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/5/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  • Opiniowanie spraw z zakresu gospodarki finansowej gminy,
  • Wnioskowanie i opiniowanie projektu budżetu gminy oraz zmian przychodów i wydatków,
  • Wnioskowanie i opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań,
  • Opiniowanie strategii rozwoju gospodarczego gminy,
  • Opiniowanie i analizowanie celowości wniosków do budżetu gminy.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Chmura członek
Joanna Markuszewska 0przewodniczący
Bogdan Niemczyk członek