Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Cisna

Komisja ds Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/5/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

 • Przeglądanie i analizowanie stanu handlu i usług oraz przedsiębiorczości,
 • Przeglądanie i analizowanie stanu gospodarki wodno – ściekowej,
 • Gospodarka odpadami (czystość i porządek),
 • Ocena zanieczyszczeń, mających wpływ na stan środowiska,
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska,
 • Ład przestrzenny i gospodarka mieniem komunalnym,
 • Zaopatrzenie w energię elektryczną, infrastrukturę przesyłową i Internet,
 • Komunikacja, transport lokalny i zbiorowy,
 • Drogi gminne,
 • Cmentarze,
 • Porządek publiczny i bezpieczeństwo.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Andreasik członek
Robert Niemczuk 0przewodniczący
Mieczysław Staszewski członek
Aleksy Wójcik członek