Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Cisna

Komisja skarg, wniosków i petycji.

Zakres działania i skład komisji.

Komisja skarg, wniosków i petycji.

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/3/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  • Rozpatrywanie skarg na działania organu wykonawczego gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
  • Rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywaniem projektów uchwał w zakresie rozpatrzenia petycji składanych przez obywateli,
  • Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia komisji według regulacji materii statutowej,
  • Wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach mieszczących się w zakresie działania tej komisji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Chmura 0przewodniczący
Henryk Ślimak członek
Jakub Wierzbicki członek