Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu

Data posiedzenia
10-06-2024, godz. 17:00
Miejsce posiedzenia
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wetlinie, Wetlina 11, 38-608 Wetlina

Porządek obrad