Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Cisna

Komisja ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury.

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury.

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/5/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  • Ocena funkcjonalności placówek oświaty i wychowania przedszkolnego,
  • Ocena funkcjonowania placówek kultury, schronisk i biblioteki,
  • Ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
  • Przeglądanie i analizowanie funkcjonowania pomocy społecznej oraz działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • Wprowadzenia zmian do statutu gminy, statutów sołectw oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
  • Polityka prorodzinna,
  • Współpraca środowiskowo – integracyjna,
  • Opiniowanie i składanie wniosków do budżetu.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Teresa Baranowska 0przewodniczący
Łucja Koza członek
Joanna Markuszewska członek
Bogdan Niemczyk członek
Stanisław Waligóra członek